Dịch vụ dành cho các công ty Việt Nam

Bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mới ? Bạn có kế hoạch mở rộng ra thị trường Châu Âu ?

Brussels

Văn phòng của chúng tôi cung cấp cho bạn những dịch vụ miễn phí sau:
  • Chúng tôi giúp bạn tìm những nhà cung cấp địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ;
  • Chúng tôi hỗ trợ tiếp xúc với các đối tác kinh doanh tiềm năng;
  • Chúng tôi tìm kiếm và kiểm tra chi tiết liên lạc với các công ty Brussels;
  • Chúng tôi cung cấp các dữ liệu kinh tế vĩ mô và thương mại;
  • Chúng tôi cung cấp những thông tin hữu ích cho các chuyến công tác tới Brussels;
  • Chúng tôi thông báo cho bạn về các hội chợ triển lãm.
 
Đầu tư vào Brussels: Chúng tôi có thể hướng dẫn bạn tới các cơ quan liên quan và cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến khía cạnh luật pháp và tài chính khi đầu tư vào Brussels.

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí !

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí và được điều chỉnh theo nhu cầu và yêu cầu của bạn. Chúng tôi làm hết sức mình để cung cấp cho bạn những thông tin thích đáng và kết nối bạn với những người có thể giúp bạn.