INNOVA

November 17th-19th
 
The 65th edition of Brussels Innova is already underway... 4000 m² of exhibition space, 20 countries represented, 4200 visitors, 300 innovations shortlisted and press coverage that everyone envies! Brussels Innova is the Innovation Showcase from 20 countries in the competition and also the Eureka forum of companies and institutions active in R&D.
 
 
Brussels EXPO
Inventors fair
 
 

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.