AIDEX

November 16th-17th
 
AidEx is the leading international event for professionals in aid and development. AidEx encompasses a conference, exhibition, meeting areas, awards and workshops. Its fundamental aim is to engage the sector at every level and provide an annual forum for the visitors to meet, source, supply and learn.
 
 
Brussels EXPO
International AID fair
 
 

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.