Quay lại

DIGITAL FIRST

DIGITAL FIRST

October 20th
 
Digital First exists to unite the digital market and to set new trends by presenting a selective range of key players that provide attractive digital solutions for businesses. Thanks to 10 years of experience, Digital First is the leading B2B event where over 4.500 professionals meet up to exchange visions, leads, and business opportunities.
 
 
TOUR & TAXIS
Technology fair
 

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.