Quay lại

EECHB 2016

EECHB 2016

October 19st-21nd
 
 
The Organizing Committee of the International Conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings (EECHB2016) is proud to host this second conference in Europe's capital: Brussels! Researchers, governments, practitioners … coming from all over the world will be submitting their abstracts related to these topics.
 
BELGIAN ROYAL LIBRARY
International Conference on Energy Efficiency & Comfort of Historic Buildings

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.