DENTEX

 
October 6th-8th
 
A unique platform for suppliers and customers of the dental sector showing a representation of the current innovations of products and services. It supports an attractive and professional activity program containing seminars, debates, workshops, etc. and is organized by professionals for professionals.
 
Brussels EXPO
Fair about dental products and innovations in the industry

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.