Quay lại

LOGISTICS & DISTRIBUTIONS

LOGISTICS & DISTRIBUTIONS

September 21st-22nd
 
Fair on logistics, distribution & handling systems.

Connecting Communities ! Logistics & Distribution" gathers a fine selection of smart warehousing, material handling, e-logistics, city logistics, express delivery, reverse logistics and IT solutions providers to exhibit the future on fulfilling the qualitative and secure delivery of your goods in a world ruled by cost efficiency and speed.

 

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.