Quay lại

EMPACK 2016

EMPACK 2016

September 21st-22nd
 
Although Empack is the only packaging fair in Belgium, it is and stays the ultimate meeting point for the industry. During this fair, supply & demand of the packaging industry will meet each other face-to-face for the 15th time in Brussels Expo. Coinciding with the "Logistics & Distribution" fair, this forms the ultimate recipe for a successful networking opportunity.
 

Bạn có kế hoạch tổ chức sự kiện quốc tế ở Châu Âu?

Brussels là chủ nhà của hàng nghìn sự kiện quốc tế, gặp gỡ, hội thảo và hội nghị hàng năm. Với trang thiết bị đẳng cấp quốc tế và vị trí hoàn hảo ở Châu Âu, Brussels có thể giúp bạn tổ chức thành công sự kiện quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi để có thông tin thêm.