Sự kiện

Events
 
Chúng tôi tổ chức một loạt các sự kiện hàng năm nhằm thúc đẩy các mối liên kết kinh doanh giữa Brussels và Việt Nam.
 
Trong những trang này bạn có thể tìm thấy thông tin về tất cả các sự kiện và hoạt động được tổ chức ở cả Bỉ và Việt Nam bởi văn phòng đại diện của chúng tôi, cũng như những hội chợ quốc tế sắp tới ở Brussels.

Các sự kiện trên toàn thế giới

Brussels Invest & Export tổ chức các sự kiện trên toàn thế giới ở tất cả các ngành và lĩnh vực. Đội ngũ của chúng tôi ở Brussels hợp tác với mạng lưới các văn phòng ở từng lục địa cung cấp cho các công ty của chúng tôi nhiều cách khác nhau để liên lạc với khách hàng và đối tác địa phương.