Dịch vụ đối với các công ty Brussels

Chúng tôi cung cấp những chỉ dẫn theo yêu cầu trong suốt toàn bộ quá trình mở rộng hoạt động của bạn ở thị trường Việt Nam.

Hanoi

Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dịch vụ công và dưới nhiều hình thức khác nhau:
  • Cung cấp thông tin liên quan tới thị trường địa phương;
  • Tìm kiếm đối tác địa phương (đại lý, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, v..v.);
  • Giúp bạn tổ chức các chuyến công tác và gặp gỡ;
  • Giúp bạn thiết lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh;
  • Thông báo với bạn về danh tiếng của các công ty địa phương;
  • Hỗ trợ bạn trong các hội trợ triển lãm;
  • Tạo điều kiện giúp bạn liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương;
  • Tổ chức các sự kiện thương mại hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu Brussels;
  • Cung cấp cho bạn một văn phòng đầy đủ tiện nghi và dịch vụ lễ tân trong một khoảng thời gian nhất định trong những bước đầu tiên của bạn vào thị trường Việt Nam.

Ngày Gặp gỡ các Công ty tại Brussels

Hàng năm, các tùy viên kinh tế của chúng tôi trở về Brussels cho các cuộc gặp B2B với các doanh nhân trong Ngày Gặp gỡ các Công ty. Đây là cơ hội tuyệt vời để phát triển dự án xuất khẩu của bạn.
 
Nếu bạn muốn đặt hẹn, hãy đăng ký online.

Cố vấn của bạn ở Brussels

Nếu bạn là công ty đặt tại Brussels, chúng tôi đề nghị bạn liên lạc với đội ngũ cố vấn ở Brussels. Mỗi cố vấn đảm trách một loạt các lĩnh vực hoạt động và có thể đưa ra lời khuyên nên tiếp cận thị trường nào và sự kiện nào sẽ được tổ chức trong thời gian tới, theo hoạt động cụ thể của bạn.