Các sự kiện của chúng tôi

Hội thảo: Giải pháp chiếu sáng LED cho các dự án giao thông, 22/04/2014

 Thời gian: 08:30-12:00 thứ Ba, 22/04/2014
 Địa điểm: phòng hội thảo của Bộ Giao Thông, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 Chủ đề: Giải pháp chiếu sáng LED cho các dự án giao thông