Flag Vietnam

Việt Nam

Tran Thi Hien

Trần Thị Hiền
Tùy viên Kinh tế & Thương mại

Đại sứ quán Vương quốc Bỉ

Vùng Thủ đô Brussels
Tầng 9 Tháp Hà Nội  
49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam

hanoi@brusselsinvestexport.com
T +84 4 3 934 61 82
F +84 4 3 934 61 85

Phạm vi thẩm quyền: Việt Nam

Ngày có mặt sắp tới tại Bỉ: 24-25/02/2013

Liên lạc với chúng tôi