Quay lại

Đoàn Thương mại Việt Nam thăm Pháp- Bỉ- Hà Lan- Đức- Italia

Đoàn Thương mại Việt Nam thăm Pháp- Bỉ- Hà Lan- Đức- Italia: do Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam tổ chức dự kiến sẽ diễn ra từ 15 đến 26 tháng 10 năm 2013.