Quay lại

Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Bỉ- Việt

Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Bỉ- Việt diễn ra vào ngày 14-15/10/2013 tại Hà Nội nhằm đánh giá tổng quan các dự án ODA và dự án đầu tư của Bỉ tại Việt Nam.