Quay lại

Phái đoàn EU cho Phát triển Xanh tới Việt Nam, Myanma, và Thái Lan, 12-16/11/2013

Do Phó Chủ tịch EU Tajani dẫn đầu cùng với các công ty, nghiệp đoàn của các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu trong đó có Bỉ.